Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

577

Asterisk là công cụ tích hợp PBX (Private Branch Exchange), biến thiết bị PC thành tổng đài điện thoại. Trước khi cài đặt, chúng ta cần biết rằng Asterisk PBX cho phép kết nối PSTN (mạng điện thoại chuyển mạch công cộng) và VoIP (Giao thức thoại qua Internet) để liên lạc với nhau. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách cài đặt và cấu hình Asterisk trên hệ điều hành Ubuntu.

Tiến hành cài đặt Asterisk :

Mở Terminal và nhập vào dòng lệnh :

sudo apt-get install asterisk

cài đặt asterisk trên ubuntu Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Tại dòng xác nhận Do you want to continue [Y/n]?, nhập Y để tiếp tục cài đặt

install asterisk ubuntu Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Ở đây bạn sẽ thấy số  ITU-T telephone code là 61. Nếu là ở Việt Nam thì chúng ta đổi thành 84.

country phone code Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Thay đổi số 61 thành 84 và tiếp tục.

vietnam phone code Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt cho Asterisk. Nhưng vẫn cần phải check lại một số thứ.

install asterisk ubuntu server Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Chạy command line ( CLI ) của Asterisk, để kiểm tra xem nếu Asterisk đang chạy sẽ như thế nào

Nhập vào dòng lệnh :

sudo asterisk -r

cấu hình tổng đài asterisk Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Bạn sẽ thấy được bằng bạn đang login vào CLI của Asterisk. Bạn sẽ cấu hình cho nó.

hướng dẫn cấu hình asterisk Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Để thoát khỏi CLI, nhập vào dòng lệnh :

exit

cấu hình asterisk Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt và Asterisk và login thành công. Tiếp theo là các bước cấu hình cơ bản cho Asterisk.

Những bước cấu hình sau đây, sẽ giúp cho hệ thống tổng đài Asterisk có thể :

 • Gọi điện thoại nội bộ
 • Truy cập mail box

Những file cần thực hiện chỉnh sửa :

sip.conf

extensions.conf

voicemail.conf

Vị trí folder đặt các file này tại /etc/asterisk

Trước khi thực hiện chỉnh sửa file, để chắc chắn, chúng ta cần tiến hành thực hiện backup, nhập dòng lệnh sau để di chuyển file sip.conf thành một file dự phòng :

sudo mv /etc/asterisk/sip.conf /etc/asterisk/sip.conf.orig

Tạo một file sip.conf và cấu hình nó :

sudo vi /etc/asterisk/sip.conf

Nhập vào nội dung :

[general]

context=internal

allowguest=no

allowoverlap=no

bindport=5060

bindaddr=0.0.0.0

srvlookup=no

disallow=all

allow=ulaw

alwaysauthreject=yes

canreinvite=no

nat=yes

session-timers=refuse

localnet=192.168.1.0/255.255.255.0

 

[7001]

type=friend

host=dynamic

secret=123

context=internal

 

[7002]

type=friend

host=dynamic

secret=456

context=internal

cấu hình basic asterisk Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Sau khi đã nhập xong, bấm Esc để thoát ra. Gõ :wq để lưu nội dung và thoát hoàn toàn khỏi trình soạn thảo vi.

Tương tự, chúng ta cũng tạo Backup với file extensions.conf

sudo mv /etc/asterisk/extensions.conf /etc/asterisk/extensions.conf.orig

Tạo file extensions.conf mới và cấu hình nó :

sudo vi /etc/asterisk/extensions.conf

[internal]

exten => 7001,1,Answer()

exten => 7001,2,Dial(SIP/7001,60)

exten => 7001,3,Playback(vm-nobodyavail)

exten => 7001,4,VoiceMail([email protected])

exten => 7001,5,Hangup()

 

exten => 7002,1,Answer()

exten => 7002,2,Dial(SIP/7002,60)

exten => 7002,3,Playback(vm-nobodyavail)

exten => 7002,4,VoiceMail([email protected])

exten => 7002,5,Hangup()

 

exten => 8001,1,VoicemailMain([email protected])

exten => 8001,2,Hangup()

 

exten => 8002,1,VoicemailMain([email protected])

exten => 8002,2,Hangup()

cấu hình extensions.conf Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Tương tự file sip.conf, chúng ta cũng bấm Esc để thoát. Sau đó bấm :wq để lưu và thoát.

Sau đó tạo tiếp bản backup cho file voicemail.conf :

sudo mv /etc/asterisk/voicemail.conf /etc/asterisk/voicemail.conf.orig

Tạo file voicemail.conf mới và cấu hình cho nó :

sudo vi /etc/asterisk/voicemail.conf

Nhập nội dung :

[main]

7001 => 123

7002 => 456

cấu hình voicemail.conf Cài Đặt Và Cấu Hình Tổng Đài Asterisk Trên Hệ Điều Hành Ubuntu

Sau khi nhập nội dung hoàn tất, bấm Esc. Tiếp tục là :wq để lưu và thoát.

Reload lại Asterisk để những thay đổi có hiệu lực :

Bạn có thể thực hiện restart lại cho Asterisk bằng 3 cách sau :

Phương pháp 1 :

sudo asterisk -rx reload

Phương pháp 2 :

sudo /etc/init.d/asterisk restart

Phương pháp 3 :

sudo asterisk -r

Tiếp theo nhập :

reload

Rồi nhập :

Exit

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cài đặt và cấu hình tổng đài Asterisk trên hệ điều hành Ubuntu.

Đọc thêm : Top 10 Điện Thoại VoIP Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

 • cài đặt asterisk trên ubuntu
 • install asterisk ubuntu
 • install asterisk ubuntu server
 • cấu hình tổng đài asterisk
 • hướng dẫn cấu hình asterisk
 • cấu hình asterisk

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây