Cấu Hình Email Server FreePBX

185

Contents

Cấu hình Email server :

Cấu hình địa chỉ Email nhận cảnh báo :

FreePBX có một số thành phần tính năng dùng để gửi email cảnh báo trong những trường hợp khác nhau.

Để xác định địa chỉ email sẽ nhận thông báo, ta đến các mục sau :

Admin > System Admin > Notifications Settings :

From Address: nhập vào địa chỉ Email sẽ gửi cảnh báo

Storage Notifications: nhập vào địa chỉ Email muốn nhận cảnh báo

Intrusion Detection Notifications: nhập vào địa chỉ Email muốn nhận cảnh báo

Abnormal Call Volume Notifications: nhập vào địa chỉ Email muốn nhận cảnh báo

Bấm submit.

Settings > Advanced Settings

Backup Module

Email “From:” Address: nhập vào địa chỉ Backup Module sẽ sử dụng.

Check vào dấu xanh lá ở phía bên tay phải.

Chọn Apply config.

Settings > Fax Configuration :

Fax Options > Fax Presentation Options :

Outgoing Email address : nhập vào địa chỉ Email mà Fax module sẽ dùng để gửi nhận fax.

Fax Options > Fax Feature Code Options :

Email address: nhập vào địa chỉ Email đích đến mặc định dùng để nhận fax được định tuyến bởi nhà quản trị.

Submit

Apply config.

Settings > Voicemail Admin

Setting :

fromstring: nhập vào địa chỉ Email mà module voicemail sẽ sử dụng để gửi cảnh báo voicemail alerts.

pagerfromstring: nhập vào địa chỉ Email mà module voicemail sẽ sử dụng để gửi cảnh báo voicemail alerts.

Submit -> Apply config.

Đây là một số cấu hình bổ sung cần thiết để gửi và nhận Email cảnh báo cho hệ thống tổng đài điện thoại FreePBX.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây