Cấu Hình Load Balancing Và Failover Trên Router Vigor

23
cấu hình load balancing failover draytek

Multi-WAN Vigor Router là giải pháp sử dụng nhiều đường truyền internet để chia sẻ dung lượng tải, hoặc để gia tăng khả năng chịu lỗi kết nối mạng cho hệ thống. Bài viết này sẽ giải thích cơ chế cân bằng tải ( Load Balancing ) và chuyển đổi dự phòng ( Failover ) trên Router Draytek.

Automatic Load Balancing :

Mặc định, tất cả các cổng Wan đang active sẽ tham gia tiến trình Load Balance khi nó được kết nối vào Router. VD : khi bạn có 1 đường truyền VNPT có tốc độ 20MB, và 1 đường truyền Viettel có tốc độ 30MB, khi đó tổng tốc độ băng thông khi thực hiện Load Balancer là 50MB.

load balancing Cấu Hình Load Balancing Và Failover Trên Router Vigor

Để đảm bảo rằng cổng Wan Interface đang được chạy Load Balancer, đi đến Wan ->> General Setup, click vào Index, chỉnh Active Mode sang “ Always On “, và check vào box Load Balancer.

Enable Load Balance Cấu Hình Load Balancing Và Failover Trên Router Vigor

Xác định khối lượng cân bằng tải :

Router Vigor tự động phân phối luồng traffic để làm cho việc sử dụng băng thông của mỗi đường truyền Internet là tương đương nhau. Router cũng tự động nhận biết tốc độ băng thông của của từng mạng Wan. Để chính xác hơn, quản trị mạng cũng có thể sử dụng chế độ “According to Line Speed Mode” và nhập vào băng thông theo cách thủ công.

Load Balance Mode Cấu Hình Load Balancing Và Failover Trên Router Vigor

Failover :

Khi cấu hình Failover mode, cổng WAN interface sẽ chỉ được active trong một số trường hợp, ví dụ như khi cổng WAN chính bị disconnect, hoặc traffic đã vượt quá ngưỡng sử dụng. Lúc này cổng WAN phụ sẽ được kích hoạt để đảm bảo tính liên tục của đường truyển Internet, và khi cổng WAN chính có thể hoạt động lại được, thì cổng WAN phụ sẽ tự động được tắt một lần nữa.

failover vigor Cấu Hình Load Balancing Và Failover Trên Router Vigor

Để cấu hình WAN interface phục vụ cho chế độ Failover, đến mục WAN ->> General Setup, ở mục Active Mode chọn sang Failover, và ở mục Active When, chọn điều kiện khi nào cổng WAN failover này sẽ được active.

failover mode Cấu Hình Load Balancing Và Failover Trên Router Vigor

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cấu hình cơ bản Load Balancer và Failover trên router Vigor của hãng Draytek.

Xem thêm : Top 5 Phần Mềm Phân Tích Wifi Tốt Nhất 2019