Tạo Extension Trên FreePBX

183

Tạo Extension :

Đi đến Applications -> Extensions :

Cách nhanh nhất và dễ nhất là bấm nút Quick Create Extension :

quick create extension Tạo Extension Trên FreePBX

Chọn loại extension mong muốn, nhập vào số extension, và nhập vào tên hiển thị. Ở ví dụ của mình mình chọn Chan_SIP extension.

chan-sip Tạo Extension Trên FreePBX

Phụ lục : Nhập vào địa chỉ Email cho user. Email này sẽ được dùng để phục vụ voicemail, User Control Panel, và fax.

email address Tạo Extension Trên FreePBX

Bấm Next để đi đến bước 2.

Phụ lục : nếu bạn muốn enable voicemail ngay, thực hiện cấu hình như sau :

Nhấn vào nút Yes bên cạnh nút “ Enabled “. Nó sẽ giúp cho khung mật khẩu trở nên khả dụng. Nhập vào mật khẩu ban đầu ( chỉ có số ). Mình khuyên bạn nên đặt mật khẩu này là số extension, vì lần đầu tiên người dùng quay số * 98, họ sẽ được nhắc thiết lập hộp thư thoại và thay đổi mật khẩu này. Người dùng cũng có thể thay đổi mật khẩu sau đó bằng cách quay số * 97 và thay đổi cài đặt thư thoại.

enable-voicemail Tạo Extension Trên FreePBX

Bấm vào nút Finish.

Bấm vào nút X ở góc bên tay phải của Windows để đóng cửa số Quick Create.

Reload lại list extension để thấy những extension vừa mới tạo.

Cứ như vậy, với mỗi extension muốn tạo, ta repeat lại tiến trình này. Để quản lý extension đã tạo, ta đến Applications -> Extensions -> List Extensions.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây